Skapa mål och aktivera data

Lär dig hur du skapar mål och aktiverar data i Adobe Real-time Customer Data Platform. Mer detaljerad produktdokumentation finns i aktivera profiler och segment till ett mål, koppla ett mål och ansluta till direktuppspelningsmål och aktivera data med API.

På denna sida