Konfigurerar filbaserad molnlagring eller e-postmarknadsföring mål

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Skapat för:
  • Intermediate
    User
    Admin

Få tips under genomgången av konfigurationen av ett filbaserat mål i Adobe Real-time Customer Data Platform (CDP). Detta gäller molnlagring destinationer (t.ex. S3 eller SFTP) och e-postmarknadsföring destinationer. Mer detaljerad produktdokumentation finns i:

På denna sida