Skapa dynamiska målgrupper

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Segments
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Intermediate
    User

Dynamiska målgrupper är en avancerad segmenteringsfunktion i Adobe Experience Platform som löser de skalbarhetsproblem som marknadsförare traditionellt möter när de skapar målgrupper för marknadsföringskampanjer. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

OBSERVERA

"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.

På denna sida