Skapa målgrupper

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Segments
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Lär dig skapa målgrupper i Adobe Experience Platform. Bygg målgruppsregler och tillämpa dem på era kundprofiler i realtid för att skapa målgrupper som stärker kundupplevelserna. Detaljerad produktdokumentation finns på skapa ett segment i användargränssnittet och skapa ett segment med API.

OBSERVERA

"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.

På denna sida