Skapa målgrupper med B2B-data

Lär dig skapa målgrupper med era B2B-data i Real-time Customer Data Platform, B2B Edition och Adobe Experience Platform. Använd kontoprofiler och affärsmöjligheter i målgruppsregeldefinitioner. Mer information finns i Segmenteringsdokumentation.

OBSERVERA

"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.

På denna sida