Skapa målgrupper från befintliga målgrupper

Med målgruppsregelbyggaren i Experience Platform kan ni använda befintliga målgrupper som en del av en ny definition av målgruppsregel. I den här videon får du tips om hur du gör det.

OBSERVERA

"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.

Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

På denna sida