Översikt över verktyget Skapa målgruppsregel

Senaste uppdatering: 2023-09-25
  • Ämnen:
  • Segments
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Få en introduktion till Audience rule builder i Experience Platform, inklusive målgruppernas byggstenar, användargränssnittet och några tips om hur ni kommer igång med att skapa målgruppsregler. Mer information finns i Dokumentation för Segment Builder.

OBSERVERA

"Segment" har bytt namn "Målgrupper" i plattformsgränssnittet. Välj Skapa målgrupper > Byggregel för att ange den regelbyggare som finns i den här videon.

På denna sida