Använd varningar

Lär dig hur du prenumererar på och administrerar aviseringar i Adobe Experience Platform. Varningar hjälper dig att övervaka olika processer för att säkerställa att plattformsimplementeringen fungerar smidigt.

Mer information finns på Dokumentation för aviseringar.

På denna sida