Lägga till ett bibliotek

I den här lektionen ska du skapa ett bibliotek för den nya taggegenskapen. Ett bibliotek paketerar alla önskade tagginställningar och genererar de specifika implementeringsinstruktioner som krävs för att installera biblioteket i din mobilapp.

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:

Utbildningsmål

När lektionen är klar kan du:

 • Skapa ett bibliotek
 • Lägga till ändringar i ett bibliotek
 • Bygg ett bibliotek

Spara ändringarna i ett bibliotek

När du har konfigurerat dina tillägg måste du paketera dem i ett bibliotek som du kan distribuera i appen så att du kan använda dina lösningar.

Lägga till och skapa ett bibliotek

 1. Gå till fliken Publicera

 2. Klicka på Lägg till nytt bibliotek

  Lägg till nytt bibliotek

 3. Namnge biblioteket Initial Setup

 4. Välj Miljö > Utveckling

 5. Klicka på Lägg till alla ändrade resurser

  Lägg till alla ändrade resurser

 6. Observera att när du har klickat på Lägg till alla ändrade resurser-taggar sammanfattas de ändringar du just gjorde när du lade till tillägg.

 7. Klicka Spara och bygg för utveckling

  Spara och bygg för utveckling

 8. Efter en stund blir statuspunkten grön vilket anger att biblioteket har byggts.

  Library Built

Sedan"Install the tag property and the SDK" >

På denna sida