Inspect och validera godkännandesignaler

Lär dig hur du validerar att inställningarna för samtycke används på rätt sätt på dina data i Adobe Experience Platform.

OBSERVERA

Startdatum är nu tags

Mer information om att testa implementeringen finns i godkännandedokumentationen.

På denna sida