Använda ett program i en Engagement Program Stream

Varför använda ett kapslat program i en interaktionsprogramström?

Det är enkelt att lägga till e-post i en ström i ett engagemangsprogram, och det fungerar bra. Men om era affärsbehov är mer komplexa kan det vara bra att placera e-postmeddelandet i ett program. Du kanske vill:

  • Skicka ett e-postmeddelande till en undergrupp personer i strömmen
  • Skicka olika-e-postmeddelanden till undergrupper i strömmen
  • Inkludera landningssidor, formulär eller andra resurser i engagemangsprogrammet
  • Aktivera multitouch-attribuering
  • Lägg till extra flödessteg, som varningsmeddelanden

Vad händer när du använder ett program i en ström?

När du använder ett kapslat program baseras beslutet att skicka ett e-postmeddelande till en person på programmedlemskapet och program-ID:t.

  • Om du inte är medlem i programmet kommer du att få alla e-postmeddelanden som ingår i programmet en gång
  • Om du är medlem i programmet får du inte e-postmeddelandet
  • Om du inte längre är medlem men redan har fått e-postmeddelandet tidigare via det programmet får du inte e-postmeddelandet

När du använder ett program i en ström spelar det ingen roll om du har fått den specifika e-postadressen tidigare. Så länge e-postmeddelandet inte har skickats ut före i det specifika programmet kan du ta emot det igen.

Det kan vara svårt att blanda e-post och program i ett engagemangsprogram. Du kanske vill använda den ena eller den andra.

TIPS

Se till att du använder filtret Medlem i Engagement Program i den smarta listan.

Vad händer med dem som inte uppfyller villkoren i den smarta listan?

Om någon filtreras bort från den smarta listan i ett kapslat programs smarta kampanj går de inte vidare till nästa innehåll under den aktuella sändningen. De fortsätter till nästa del av innehållet i strömmen för följande-sändning.

Vad innehåller ett kapslat program?

Ett väldesignat kapslat program innehåller e-post, rapporter och smarta kampanjer. Det är vettigt att hålla ihop dessa.

Den e-postadress du använder kan finnas i programmet, i ett annat program eller till och med i Design Studio. Var den finns beror på hur du vill använda den.

Rapportera ändringar med e-postplats. Om e-postmeddelandet till exempel finns i Design Studio visas alla mätvärden på en rad i e-postprestandarapporten - de olika skiftningarna kombineras. I resultatrapporten för Engagement Stream visas dock de olika meddelandena separat.

FÖRSIKTIGHET

Om du vill skicka om något är det säkraste att skapa ett nytt program och en smart kampanj.

På denna sida