Versionsinformation 2017

Funktionsreleaser, uppdateringar eller ändringar av Experience Cloud Identity Service för 2017.

Dessa ändringar registreras också i Versionsinformation om Experience Cloud.

OBSERVERA

Det finns inga kundvända versionsinformation eller kodändringar för mars, april, maj och oktober 2017. För dessa månader förblev ID-tjänstkoden oförändrad vid v2.1.

Version 2.5

September 2017

Funktion Beskrivning

getVisitorValues

Detta är ett asynkront API som returnerar identifierare för Analytics, ID-tjänsten, avanmälan av datainsamling, geografisk plats och metadatablockinnehåll som standard. Du kan också styra vilka ID:n du vill returnera med det valfria besökare.FÄLT enum. Se getVisitorValues.

Felkorrigeringar och andra ändringar

  • Korrigerade ett Chrome-relaterat fel som gjorde att ID-tjänsten utlöste ett fel när användaren klickade på bakåtknappen i webbläsaren.
  • ID-tjänsten utlöser nu synkronisering igen när region-ID:t i händelsesvaret ändras.
  • Lagt till ny dokumentation, Skyddsprofiler för innehåll och Experience Cloud Identity Servicesom förklarar hur du vitlistar anrop till Adobe-domäner som används av ID-tjänsten.

Version 2.3

Juli 2017

Funktion Beskrivning

sdidParamExpiry

När de läggs till i Visitor.getInstance kan du med den här konfigurationen åsidosätta standardintervallet för SDID (Supplemental Data ID) när du skickar det ID:t från en sida till en annan. Du skulle använda sdidParamExpiry med appendSupplimentalDataTo hjälpfunktion. Se sdidParamExpiry.

resetState

Den här funktionen är främst avsedd för A4T-kunder för att hjälpa till att lösa problem som rör arbete med ID:n på enstaka sidor/skärmar eller appar. Se resetState.

Felkorrigeringar och andra ändringar

  • Korrigerade ett fel i VisitorAPI.js v2.2 som förhindrade ID-tjänsten och Target från att fungera tillsammans i Internet Explorer.
  • Reviderad kod som förbättrar hur ID-tjänsten skickar data till iFrame för målpublicering. Detta minskar processoranvändningen.

Version 2.2

Releasedatum: Juni 2017

Funktion Beskrivning

whitelistParentDomain och whitelistIframeDomains

Med dessa konfigurationer kan olika instanser av ID-tjänstkod som implementeras i en iFrame och på den överordnade sidan kommunicera med varandra. De är utformade för att lösa problem med två specifika användningsfall där du kan styra den överordnade sidan/domänen eller inte, och där du har ID-tjänstkoden inläst i iFrame för en domän som du har kontroll över.

Dokumentationsuppdateringar för maj

Hjälpavsnitt Beskrivning

Vanliga frågor och svar

Uppdaterade Analyser med information om hur du hittar information om spårningsservern.

Dokumentationsuppdateringar för april

Hjälpavsnitt Beskrivning

auditionManagerServer och auditionManagerServerSecure

Lagt till länkar till Audience Manager dokumentation som beskriver anrop till demdex.net domän.

Förstå ID-synkronisering och matchningsfrekvenser

Reviderad Media Optimizer för att beskriva samtalet till cm.eversttech.net. Detta är den automatiska ID-synkronisering som ID-tjänsten utför med Media Optimizer. Den här funktionen släpptes i januari 2017. Se Version 2.0 nedan.

Version 2.1

Releasedatum: Februari 2017

Funktioner

Funktion Beskrivning

API-egenskap för ID-tjänst, idSyncContainerID

Den här egenskapen anger behållar-ID som används av Audience Manager för ID-synkronisering. Se idSyncContainerID.

ID-tjänst-API-metod, appendSupplementalDataIDTo() URL, SDID)

Den här publika metoden lägger till Kompletterande data-ID (SDID) som frågesträngsparameter till en omdirigerings-URL. Se appendSupplementalDataIDTo. (MCID-285)

Korrigeringar

Korrigerade ett fel som gjorde att ID-tjänsten gjorde redundanta serveranrop för ett ID i stället för att använda det ID som lagrats i AMCV-cookien. (MCID-296)

Ny dokumentation

Använda DNS-förhämtning med olika Experience Cloud-lösningar och -tjänster

Version 2.0

Januari 2017

VIKTIGT

ID-tjänstkoden v2.0 synkroniserar automatiskt ID:n med Adobe Media Optimizer som standard. Det innebär att du ser ett samtal från sidan till cm.eversttech.net, som är ett arv Media Optimizer domänen styrs av Adobe. Se även Förstå ID-synkronisering och matchningsfrekvenser.

Korrigeringar och förbättringar

  • Korrigerade ett fel som förhindrade AppMeasurement från att göra spårningsanrop till Analytics. (MCID-254, MCID-256, MCID-286)
  • Korrigerade ett fel som förhindrade att ID-tjänsten misslyckades direkt om en besökare hade aktiverat en annonsblockerare och den blockeraren konfigurerades för att exkludera domänen demdex.net. Detta är ett sällsynt och ovanligt fel eftersom de flesta annonsblockeringsverktyg inte blockerar domänen demdex.net. (MCID-233)
  • Korrigerade ett fel som orsakats av interaktioner mellan ID-tjänstkoden och ett anpassat skript på en kunds webbplats. Det här problemet hindrade Internet Explorer 9 från att läsa in webbsidor. (MCID-206)

Föregående år

Versionsinformation för äldre ID-tjänst.

På denna sida