Konfigurationer

Konfigurera ID-tjänsten genom att skicka dessa egenskaper till den statiska metoden Visitor.getInstance.

OBSERVERA

The Experience Cloud ID JavaScript-bibliotek har flyttats nyligen. Den senaste versionen av ECID JS-biblioteken finns på https://github.com/Adobe-Marketing-Cloud/id-service/releases.

Relaterade artiklar:

På denna sida