End User ID Details schemafältgrupp

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader
OBSERVERA

Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

End User ID Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, används för att beskriva en persons identitetsinformation i flera olika Adobe-program. Fältgruppen har en rotnivå endUserIDs objekt, som i sin tur innehåller ett skrivskyddat _experience fält vars värden uppdateras automatiskt när data hämtas.


Egenskap Datatyp Beskrivning
aacustomid Identitet Anpassade användar-ID för Adobe Analytics Cloud.
aaid Identitet Slutanvändar-ID för Adobe Analytics Cloud.
acid Identitet Slutanvändar-ID för Adobe Campaign.
adcloud Identitet Slutanvändar-ID för Adobe Advertising Cloud.
emailid Identitet E-postadress-ID:n.
mcid Identitet Adobe Marketing Cloud ID (MCID). MCID kallas nu Experience Cloud-ID (ECID).
phonenumberid Identitet Telefonnummer-ID.
tntid Identitet Slutanvändar-ID för Adobe Target.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida