Commerce Details schemafältgrupp

OBSERVERA

Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Commerce Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, används för att beskriva handelsdata som produktinformation (SKU, namn, kvantitet) och vanliga kundvagnsåtgärder (beställning, utcheckning, övergivna).

Egenskap Datatyp Beskrivning
commerce Commerce Ett objekt som beskriver produktreturer, garantiregistrering och kundvagns-/orderprocesser.
productListItems Array med Produktlistartiklar En lista med artiklar som representerar den eller de produkter som kunden har valt, med specifika alternativ och priser vid en viss tidpunkt (som kan skilja sig från produktposten).

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida