Campaign Marketing Details schemafältgrupp

OBSERVERA

Namnen på flera schemafältgrupper har ändrats. Visa dokumentet på uppdaterar fältgruppnamn för mer information.

Campaign Marketing Details är en standardgrupp för schemafält för XDM ExperienceEvent class, som används för att beskriva marknadsföringskampanjinformation som kampanjgrupp, namn och spårningskod.

Egenskap Datatyp Beskrivning
marketing Marknadsföring Ett objekt som beskriver information om marknadsföringskampanjer, till exempel kampanjgrupp, namn och spårningskod.

Mer information om fältgruppen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida