Transaction datatyp

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Transaction är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver detaljerna i en monetär transaktion.

Transaktionsstruktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
transactionAmount Currency Beskriver beloppet för den valuta som byts ut som en del av transaktionen.
transactionDate DateTime En tidsstämpel som anger när transaktionen utfördes.
transactionId String En unik identifierare för transaktionen.
transactionType String Den typ av transaktion som används av besökaren.

På denna sida