External Source System Audit Attributes datatyp

Senaste uppdatering: 2023-10-13
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

External Source System Audit Attributes är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som samlar in granskningsinformation om ett externt källsystem.

Egenskap Datatyp Beskrivning
externalKey B2B Source En sammansatt identifierare för källan som används för granskning.
createdBy Sträng Namnet på den användare som skapade den här posten.
createdDate DateTime Datumet då posten skapades.
externalID Sträng Extern unik identifierare för källan. Det här värdet används för att identifiera och deduplicera vid behov.
lastActivityDate DateTime Det senaste aktivitetsdatumet för källsystemet.
lastReferencedDate DateTime Det senaste referensdatumet för källsystemet.
lastUpdatedBy Sträng Namnet på den person som senast uppdaterade den här posten.
lastUpdatedDate DateTime Det senaste uppdateringsdatumet för källsystemet.
lastViewedDate DateTime Det senast visade datumet för källsystemet.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida