Provider class

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

I Experience Data Model (XDM) är Provider klassen fångar upp den minsta uppsättning egenskaper som definierar en tjänsteleverantörs affärsenhet (t.ex. en vårdgivare eller försäkringsleverantör).

Klassstruktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
providerName Person name Namnet på providern.
_id String En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet genereras av systemet, anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.
providerId String En unik identifierare för providern.

Klassen kan utökas med Healthcare Provider fältgrupp Beskriv närmare uppgifter om vårdgivare.

På denna sida