Kartfunktioner

Senaste uppdatering: 2023-07-13
 • Ämnen:
 • Segments
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Profile Query Language (PQL) har funktioner som underlättar interaktion med kartor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikt.

Hämta

The get används för att hämta värdet för en karta för en viss nyckel.

Format

{MAP}.get({STRING})

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar värdet för identitetskartan för nyckeln example@example.com.

identityMap.get("example@example.com")

Tangenter

The keys används för att hämta alla nycklar för en viss karta.

Format

{MAP}.keys()

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla nycklar för kartan identityMap.

identityMap.keys()

Värden

The values används för att hämta alla värden för en viss karta.

Format

{MAP}.values()

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla värden för kartan identityMap.

identityMap.values()

Nästa steg

Nu när du har lärt dig mer om kartfunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profilfrågespråk - översikt.

På denna sida