Kartfunktioner

Profile Query Language (PQL) har funktioner som underlättar interaktion med kartor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikten.

Hämta

Funktionen get används för att hämta värdet för en karta för en given nyckel.

Format

{MAP}.get({STRING})

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar värdet för identitetskartan för nyckeln example@example.com.

identityMap.get("example@example.com")

Tangenter

Funktionen keys används för att hämta alla nycklar för en given karta.

Format

{MAP}.keys()

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla nycklar för kartan identityMap.

identityMap.keys()

Värden

Funktionen values används för att hämta alla värden för en given karta.

Format

{MAP}.values()

Exempel

Följande PQL-fråga hämtar alla värden för kartan identityMap.

identityMap.values()

Nästa steg

Nu när du har lärt dig mer om kartfunktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i översikten över profilfrågespråk.

På denna sida