Aritmetiska funktioner

Aritmetiska funktioner används för att utföra grundläggande beräkningar på värden i Profile Query Language (PQL). Mer information om andra PQL-funktioner finns i Profile Query Language översikten.

Lägg till

Funktionen + (addition) används för att hitta summan av två argumentuttryck.

Format

{NUMBER} + {NUMBER}

Exempel

Följande PQL-fråga summerar priset för två olika produkter.

product1.price + product2.price

Multiplicera

Funktionen * (multiplikation) används för att hitta produkten av två argumentuttryck.

Format

{NUMBER} * {NUMBER}

Exempel

Följande PQL-fråga hittar produkten i lagret och priset på en produkt för att hitta produktens bruttovärde.

product.inventory * product.price

Subtrahera

Funktionen - (subtraktion) används för att hitta skillnaden mellan två argumentuttryck.

Format

{NUMBER} - {NUMBER}

Exempel

Följande PQL-fråga hittar prisskillnaden mellan två olika produkter.

product1.price - product2.price

Dela

Funktionen / (division) används för att hitta kvoten mellan två argumentuttryck.

Format

{NUMBER} / {NUMBER}

Exempel

I följande PQL-fråga hittas kvoten mellan den totala sålda produkten och den totala intjänade kostnaden för att se den genomsnittliga kostnaden per artikel.

totalProduct.price / totalProduct.sold

Återstående

Funktionen % (modulo/rest) används för att hitta resten efter att de två argumentuttrycken har delats.

Format

{NUMBER} % {NUMBER}

Exempel

Följande PQL-fråga kontrollerar om personens ålder är delbar med fem.

person.age % 5 = 0

Nästa steg

Nu när du har lärt dig om aritmetiska funktioner kan du använda dem i dina PQL-frågor. Mer information om andra PQL-funktioner finns i översikten över profilfrågespråk.

På denna sida