SQL-referens för frågetjänst

Query Service ger möjlighet att använda ANSI SQL som standard för SELECT -programsatser och andra begränsade kommandon. Query Service innehåller inte funktioner för datagruppsspråk eller datahanteringsspråk. De data som efterfrågas via tjänsten kommer från Experience Data Lake, som i huvudsak innehåller oföränderliga datamängder.

På denna sida