Metadata PostgreSQL kommandon i frågetjänsten

Senaste uppdatering: 2023-01-07
 • Ämnen:
 • Queries
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

För metadata i datauppsättningen följer följande PostgreSQL kommandon stöds för närvarande för frågor:

OBSERVERA

Kommandona som listas nedan är skiftlägeskänsliga.

Kommando Beskrivning
\conninfo Visar information om den aktuella databasanslutningen.
\d Visar en lista med alla synliga tabeller, vyer, materialiserade vyer, sekvenser och externa tabeller.
\dE Visar en lista med externa tabeller.
\df or \df+ Visar en lista med funktioner.
\di Visar en lista med index.
\dm Visar en lista med materialiserade vyer.
\dn Visar en lista med scheman (namnutrymmen).
\ds Visar en lista med sekvenser.
\dS Visar en lista med PostgreSQL-definierade tabeller.
\dt Visar en lista med tabeller.
\dT Visar en lista med datatyper.
\dv Visar en lista med vyer.
\encoding Visar kodningen för den aktuella klientteckenuppsättningen.
\errverbose Upprepar det senaste serverfelmeddelandet med maximal noggrannhet.
\l or \list Visar en lista med databaser på servern.
\set Visar namn och värden för alla aktuella psql-variabler.
\showtables Visar följande information:
namn: Namnet som tabellen ska refereras till.
datasetId: ID:t för den datauppsättning som lagras.
datauppsättning: Namnet på den datauppsättning som lagras.
beskrivning: En beskrivning av datauppsättningen.
lösta: Ett booleskt värde som anger om datauppsättningen har lösts i den aktuella sessionen eller inte.
\timing Växlar visningen mellan av och på. Visningen är i millisekunder. Intervall som är längre än en sekund visas i formatet minuter:sekunder, med fälten timmar och dagar tillagda vid behov.

Alla kommandon som börjar med \d kan kombineras. Du kan t.ex. skicka \dtsn om du vill visa en lista med alla tabeller, sekvenser och scheman. \d i sig visar alla synliga tabeller, vyer, materialiserade vyer och sekvenser.

Mer information om de kommandon som listas ovan finns i dokumentationen på postgresql.org. Tänk dock på att inte alla alternativ som visas i PostgreSQL dokumentation stöds av Experience Platform.

På denna sida