Distiller - översikt

Data Distiller är ett paket som innehåller en deluppsättning av funktionerna från Adobe Experience Platform. Med Data Distiller kan du färdigställa data efter intag (t.ex. rengöring, formning och manipulering) för kundprofiler i realtid eller för analytiska syften genom att köra batchfrågor i Query Service. Din användning av Data Distiller är beroende av din behörighet för plattformsbaserade program.

Licensanvändning

The Kontrollpanel för användning av Distiller-licenser är tillgängligt när du har köpt databearbetningstimmar för Distiller. Kontrollpanelen för licensanvändning hjälper dig att övervaka förbrukningen av berättigade beräkningstimmar. Se Användningsdokument för Distiller-licenser om du vill visa viktig information om hur din organisations Query Service-licens används.

Guardrails

Se Skyddsutkast för frågetjänst dokument om standardanvändningsgränser för frågetjänstdata i relation till ditt licensberättigande.

På denna sida