Skapa decimalbaserade härledda attribut

Härledda attribut underlättar komplicerade användningsfall för att analysera data från datasjön som kan användas tillsammans med andra plattformstjänster längre fram i kedjan eller publiceras i kundprofildata i realtid.

Lär dig hur du skapar dekorbaserade härledda attribut som kan användas med kundprofildata i realtid. Detta användningsexempel fokuserar på ett flygbolags lojalitetsprogram som ett exempel. I den här guiden får du information om hur du skapar en datauppsättning som använder kategoriserade decilar för att segmentera och skapa målgrupper baserat på rankade attribut. Se decimalbaserade härledda attribut använder skiftläge för fullständiga instruktioner.

På denna sida