Real-time Customer Profile anpassning av detaljer

I Adobe Experience Platform användargränssnitt kan du visa och interagera med Real-time Customer Profile-data i form av kundprofiler. Profilinformationen som visas i användargränssnittet har sammanfogats från flera profilfragment till en enda vy över varje enskild kund. Detta inkluderar information som grundläggande attribut, länkade identiteter och kanalinställningar. Standardfälten som visas i profiler kan också ändras på organisationsnivå för att visa de Profile-attribut du föredrar. Den här handboken innehåller stegvisa instruktioner för hur du anpassar hur Profile-data visas i plattformens användargränssnitt.

En fullständig guide till användargränssnittet för profiler finns i användargränssnittshandboken för profiler.

Ändra ordning på och storlek på kort

På fliken Detail i kundprofilen kan du välja Modify dashboard om du vill ändra storlek på befintliga kort och ändra ordningen på dem.

När du har valt att ändra kontrollpanelen kan du ändra ordning på korten genom att markera korttiteln och dra och släppa korten i önskad ordning. Du kan också ändra storlek på ett kort genom att markera vinkelsymbolen i kortets nedre högra hörn () och dra kortet till önskad storlek. I det här exemplet ändras storleken på Basic attributes-kortet.

Det valda kortet justeras till önskad storlek och omgivande kort flyttas dynamiskt. Detta kan medföra att vissa kort flyttas till ytterligare rader, vilket kräver att du rullar nedåt för att se alla kort. Om du till exempel ändrar storlek på kortet Basic attributes visas inte kortet Linked identities på den översta raden och visas nu på en ny andra rad i profilen (visas inte). Om du vill returnera kortet "Linked identities" till den översta raden kan du dra och släppa det till den aktuella positionen för kortet "Channel preferences".

Redigera och ta bort kort

Förutom att ändra storlek på och ordna om kort kan du redigera innehållet på vissa kort och ta bort vissa kort från kontrollpanelen helt. Markera ellipserna (...) i kortets övre högra hörn för att redigera eller ta bort det. Då öppnas en listruta med alternativ för att antingen redigera eller ta bort kortet, beroende på egenskaperna för det valda kortet.

OBSERVERA

Alla kort kan inte redigeras eller tas bort. Detta beror på att vissa kort innehåller skrivskyddad eller obligatorisk information. Om ett kort inte har några ellipser i det övre högra hörnet innehåller det skrivskyddad OCH nödvändig information och kan inte redigeras eller tas bort. Om ett kort har ovaler i hörnet och du markerar det visas endast ett alternativ för att ta bort kortet, är kortinformationen skrivskyddad och kan inte redigeras.

Välj Edit i listrutan för att öppna arbetsytan Edit widget, där du kan uppdatera kortets titel, ändra ordning på eller ta bort synliga attribut eller lägga till ytterligare attribut med knappen Add attributes.

Lägg till attribut

På skärmen Edit widget väljer du Add attributes i kortets övre högra hörn för att börja lägga till attribut till kortet.

När dialogrutan Select union schema field öppnas visar vänster sida av dialogrutan det fullständiga XDM Individual Profile-unionsschemat, med kapslade fält under. Mer information om fackliga scheman finns i facksektionen i Profile användarhandboken.

Avsnittet Selected Attributes till höger i dialogrutan visar de attribut som för närvarande finns på kortet som du redigerar. Du kan även ta bort och ändra ordning på attribut här. Det totala antalet valda attribut visas, liksom det maximala antalet attribut (20) som kan läggas till på ett kort.

Du kan välja något av de tillgängliga fackliga schemafälten för att anpassa attributen på kortet som du redigerar. Markerade fält visas med en bockmarkering bredvid sig och läggs automatiskt till i listan med valda attribut. När du har lagt till alla attribut som du vill visa på kortet väljer du Select för att gå tillbaka till skärmen Edit widget.

När du återgår till skärmen Edit widget bör listan med attribut på kortet nu uppdateras för att återspegla dina val. Du kan fortfarande ta bort eller ändra ordning på kortattributen eller redigera kortets titel efter behov. När redigeringarna är klara väljer du Save för att spara ändringarna.

När du har sparat återgår du till fliken Detail där det uppdaterade kortet och attributen är synliga.

Lägg till ett nytt kort

Om du vill anpassa utseendet på profiler i Experience Platform ytterligare kan du välja att lägga till nya kort på kontrollpanelen och välja de attribut som du vill visa på dessa kort. Börja med att välja Modify dashboard på fliken Detail.

Välj sedan Add widget i det övre vänstra hörnet av kontrollpanelen.

Om du väljer att lägga till ett nytt kort öppnas skärmen Edit widget där du kan ange en rubrik för det nya kortet och välja de attribut som du vill att kortet ska visas. Om du vill lägga till attribut till kortet väljer du Add attributes.

När dialogrutan Select union schema field öppnas visar den vänstra sidan av dialogrutan det fullständiga XDM Individual Profile-unionsschemat och avsnittet Selected Attributes till höger i dialogrutan de attribut som du väljer för kortet. Mer information om hur du lägger till attribut finns i avsnittet om att lägga till attribut som visas tidigare i det här dokumentet.

Det totala antalet valda attribut visas, liksom det maximala antalet attribut (20) som kan läggas till på ett kort. Du kan också ta bort och ändra ordning på de valda attributen från den här skärmen. När du har lagt till alla attribut som du vill visa på kortet väljer du Select för att gå tillbaka till skärmen Edit widget.

När du återgår till skärmen Edit widget bör listan med attribut på kortet återspegla dina val från föregående skärm. Du kan också ändra ordning på och ta bort kortattribut efter behov.

Om du vill spara ditt nya kort måste du först ange ett Card title, sedan kan du välja Save och slutföra kortskapandet.

När du har sparat återgår du till fliken Detail där ditt nya kort och attribut visas.

Återställ standardkort

Om du någon gång bestämmer dig för att du vill återställa standardkort som sedan dess har tagits bort, kan du snabbt och enkelt göra det. Välj först Modify dashboard och sedan Restore default cards. När standardkorten är synliga kan du välja Save om du vill spara ändringarna eller välja Cancel om du inte vill återställa standardkorten.

Nästa steg

Genom att följa det här dokumentet bör du nu kunna uppdatera profilvyn för din organisation, inklusive lägga till och ta bort kort, redigera kortinformation och attribut samt ändra ordning på och storlek på kort. Mer information om hur du arbetar med Profile-data i användargränssnittet för Experience Platform finns i Profile användarhandboken.

På denna sida