Översikt över kundprofiler i realtid

Den här videon ger en grundläggande förståelse för kundprofilen i realtid inom Adobe Experience Platform och visar hur data från flera källor samlas i en central profil för varje enskild kund. Om du vill veta mer om funktioner och funktioner för kundprofiler i realtid börjar du med att läsa Kundprofilöversikt i realtid.

OBSERVERA

Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i Användargränssnittshandboken för profiler.

På denna sida