Källkopplingar

Med Adobe Experience Platform kan data hämtas från externa källor samtidigt som du kan strukturera, etikettera och förbättra inkommande data med Platform-tjänster. Du kan importera data från en mängd olika källor, till exempel Adobe-program, molnbaserad lagring, tredjepartsprogram och CRM.

Experience Platform innehåller ett RESTful-API och ett interaktivt användargränssnitt som gör att du enkelt kan konfigurera källanslutningar till olika dataleverantörer. Dessa källanslutningar gör att du kan autentisera dina lagringssystem och CRM-tjänster, ange tider för hur mycket du får ta emot och hantera dataöverföringshastigheten.

Mer information om de här källanslutningarna finns i källanslutningsdokumentationen.

På denna sida