Skapa ett anpassat namnutrymme i Identity Service API

Senaste uppdatering: 2023-01-06
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Använda Identity Namespace API: du kan skapa ett anpassat ID-namnutrymme som bara är tillgängligt för din organisation.

Rekommendationer om hur du skapar anpassade namnutrymmen finns i dokumentation om vanliga frågor om identitetstjänster.

OBSERVERA

Namnutrymmen är en kvalificerare för identiteter. När ett namnutrymme har skapats kan det därför inte tas bort.

API-format

POST /idnamespace/identities

Begäran

curl -X POST \
 https://platform-va7.adobe.io/data/core/idnamespace/identities \
 -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -d '{
    "name": "Loyalty Member",
    "code": "Loyalty",
    "description": "Loyalty Program Member ID",
    "idType": "Cross_device"
   }'

Svar

{
  "updateTime": 1576286879075,
  "code": "Loyalty",
  "status": "ACTIVE",
  "description": "Loyalty Program Member ID",
  "id": 10093197,
  "createTime": 1576286879075,
  "idType": "Cross_device",
  "name": "Loyalty Member",
  "custom": true
}

Nästa steg

Gå till nästa självstudiekurs för att lista ID:t för en identitet

På denna sida