Adobe Experience Platform Web SDK-tillägg

Senaste uppdatering: 2023-10-31
  • Ämnen:
  • Web SDK
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • Developer
OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch har omklassificerats som en serie datainsamlingstekniker i Adobe Experience Platform. Som ett resultat av detta har flera terminologiska förändringar införts i produktdokumentationen. Se följande dokument för en konsoliderad hänvisning till terminologiska förändringar.

Adobe Experience Platform Web SDK-tillägget skickar data till Adobe Experience Cloud från webbegenskaper via Adobe Experience Platform Edge Network. Tillägget Platform Web SDK gör det möjligt att strömma data till plattformen, synkronisera identiteter, anmäla sig och automatiskt samla in kontextdata.

Mer information om hur du konfigurerar Web SDK-tillägget finns i Konfigurera SDK-taggtillägget för webben.

På denna sida