Krav för integrering

Om du vill använda Destination SDK måste du uppfylla de tekniska kraven och villkoren för partnerskap som anges i avsnitten nedan.

Tekniska krav/API-krav för direktuppspelningsmål

 1. Du har en REST API-slutpunkt som Adobe Experience Platform kan använda för att leverera följande typer av data till:
  • information om målgruppsmedlemskap,
  • Profilidentitetsinformation.
  • (Valfritt) Ytterligare attribut för profilberikning.
 2. REST API-slutpunkten har stöd för grundläggande token, innehavartoken eller OAuth 2.0-autentiseringsprotokoll.
 3. (Valfritt) Du har en målgrupp som skapar/uppdaterar/tar bort API eller API-slutpunkt för programmatisk metadatahantering.

Tekniska krav för gruppmål

 1. Du har en målplats på Amazon S3, Azure Blob, Azure Data Lake Storage, SFTP, Google Cloudeller en privat Data Landing Zone, där du kan ta emot filer som exporterats utanför Experience Platform.
 2. Målplattformen kan importera filer i det format som konfigurerats via filformateringsalternativ i Destination SDK för batchdestinationer.
 3. (Valfritt) Du har en målgrupp som skapar/hämtar/uppdaterar/tar bort (CRUD) API eller API-slutpunkt för programmatisk metadatahantering.

Partnerskapskrav

Om du är en oberoende programvaruleverantör (ISV) eller systemintegratör (SI) som vill använda Destination SDK, ska du läsa Partnerskapskraven för ISV och SI i hämta åtkomstsektion.

På denna sida