Krav på historisk profil

Senaste uppdatering: 2023-11-07
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Alla destinationer som skapas via Destination SDK har som standard stöd för historiska profilkvalifikationer. Det innebär att när användarna först ställer in ett aktiveringsdataflöde för destinationerna innehåller den första exporten alla målgrupper som någonsin kvalificerat sig för det segmentet.

Det här beteendet definieras av "backfillHistoricalProfileData":true -parametern i målkonfigurationen.

VIKTIGT

Historiska profilkvalifikationer aktiveras för alla destinationer som skapas via Destinationen SDK och backfillHistoricalProfileData parametern kan inte konfigureras av användaren.

Integrationstyper som stöds

Se tabellen nedan för mer ingående information om vilka typer av integreringar som stöder de funktioner som beskrivs på den här sidan.

Integrationstyp Stöder funktioner
Integrering i realtid (direktuppspelning) Ja
Filbaserade (batch) integreringar Ja

Nästa steg

När du har läst den här artikeln bör du känna till att Experience Platform automatiskt exporterar en historik över alla profiler som någonsin kvalificerats för en aktiverad målgrupp när målgruppen först exporteras till målet. Det här alternativet kan inte konfigureras i Destination SDK eller i användargränssnittet för Experience Platform.

Mer information om de andra målkomponenterna finns i följande artiklar:

På denna sida