Qualtrics Website Feedback extension

Översikt

Qualtrics Website Feedback gör att ni kan engagera besökarna på webbplatsen med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Oavsett om du vill förbättra besökarupplevelsen med webbplatsens feedbackenkäter eller öka konverteringsgraden är Qualtrics Website Feedback något som täcker in dig.

Skapa och distribuera välriktade, varumärkesanpassade webbmeddelanden på några minuter med ett intuitivt musstyrt gränssnitt. De data och insikter ni samlar in från er webbplats möts av kundfeedback i alla kanaler, vilket ger en fullständig bild av kundupplevelsen - allt på en och samma plattform.

Qualtrics Website Feedback är ett undersökningstillägg i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktioner finns på tilläggssidan på Adobe Exchange.

Målet är ett taggtillägg. Mer information om hur taggtillägg fungerar i Platform finns i översikten över taggtillägg.

Qualtrics Web site Feedback Extension

Förutsättningar

Det här tillägget är tillgängligt i Destinations-katalogen för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till taggar och be dem att ge dig behörigheten manage_properties så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg

Så här installerar du tillägget Qualtrics Website Feedback:

Gå till Destinations > Catalog i plattformsgränssnittet.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i den högra listen. Om kontrollen Configure är nedtonad saknar du behörigheten manage_properties. Se Förutsättningar.

Välj den egenskap i vilken du vill installera tillägget. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Lär dig mer om egenskaper i avsnittet Egenskaper i taggdokumentationen.

Arbetsflödet vägleder dig genom stegen för att slutföra installationen.

Information om alternativ för tilläggskonfiguration och installationsstöd finns på Qualtrics-webbplatsens feedbacksida på Adobe Exchange.

Du kan också installera tillägget direkt i användargränssnittet för datainsamling. Mer information finns i avsnittet om att lägga till ett nytt tillägg i taggdokumentationen.

Så här använder du tillägget

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler.

Du kan konfigurera regler för de installerade tilläggen så att händelsedata skickas till tilläggets mål endast i vissa situationer. Mer information om hur du ställer in regler för dina tillägg finns i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIPS

Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas fortfarande Install som plattformsgränssnitt för tillägget. Stäng av installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägget för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Om du vill uppgradera tillägget läser du guiden för uppgraderingsprocessen i taggdokumentationen.

På denna sida