Nielsen VideoJS Player Handler extension

Översikt

Nielsen Digital SDK taggtillägg ger målgruppsmätning via följande mätprodukter:

DCR: En mätningslösning som ger daglig mätning av icke-linjärt digitalt innehåll, inklusive innehåll med annonser, ger en heltäckande bild av hur det digitala innehållet konsumeras på datorer, mobiler, surfplattor och anslutna enheter.

DTVR: Detta gäller för linjär TV-visning på datorer och mobila enheter för deltagande programmeringskällor. Detta är den första lösningen som får ackreditering från MRC för dess bidrag till mätning av tv-publik för programmering som visas på datorer och mobila enheter.

Nielsen VideoJS Player Handler är ett analystillägg i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktioner finns på tilläggssidan på Adobe Exchange.

Målet är ett taggtillägg. Mer information om hur taggtillägg fungerar i Platform finns i översikten över taggtillägg.

Nielsen VideoJS Player Handler Extension

Förutsättningar

Det här tillägget är tillgängligt i Destinations-katalogen för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till taggar och be dem att ge dig behörigheten manage_properties så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg

Så här installerar du tillägget Nielsen VideoJS Player Handler:

Gå till Destinations > Catalog i plattformsgränssnittet.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i den högra listen. Om kontrollen Configure är nedtonad saknar du behörigheten manage_properties. Se Förutsättningar.

Välj den egenskap i vilken du vill installera tillägget. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Lär dig mer om egenskaper i avsnittet Egenskaper i taggdokumentationen.

Arbetsflödet vägleder dig genom stegen för att slutföra installationen.

Information om alternativ för tilläggskonfiguration och installationsstöd finns på sidan Nielsen Digital SDK på Adobe Exchange.

Du kan också installera tillägget direkt i användargränssnittet för datainsamling. Mer information finns i avsnittet om att lägga till ett nytt tillägg i taggdokumentationen.

Så här använder du tillägget

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler.

Du kan konfigurera regler för de installerade tilläggen så att händelsedata skickas till tilläggets mål endast i vissa situationer. Mer information om hur du ställer in regler för dina tillägg finns i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIPS

Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas fortfarande Install som plattformsgränssnitt för tillägget. Stäng av installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägget för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Om du vill uppgradera tillägget läser du guiden för uppgraderingsprocessen i taggdokumentationen.

På denna sida