Bing Ads Universal Event Tracking (UET)-tillägg

Översikt

Taggtillägget Bing Ads Universal Event Tracking (UET) är ett användbart sätt att spåra vad som händer efter att någon har klickat på din sökannons. Genom att använda en enda UET-tagg för att registrera vad kunderna gör på er webbplats kan ni utnyttja dessa data och spåra konverteringar eller målgrupper med hjälp av återmarknadsföringslistor.

Bing Ads Universal Event Tracking (UET) är ett annonstillägg i Adobe Experience Platform. Mer information om tilläggsfunktioner finns på tilläggssidan på Adobe Exchange.

Målet är ett taggtillägg. Mer information om hur taggtillägg fungerar i Platform finns i översikten över taggtillägg.

Bing Ads-tillägg

Förutsättningar

Det här tillägget är tillgängligt i Destinations-katalogen för alla kunder som har köpt Platform.

Om du vill använda det här tillägget måste du ha tillgång till taggar i Adobe Experience Platform. Adobe Experience Cloud-kunder får taggar som en inkluderad funktion som ger mervärde. Kontakta din organisations administratör för att få åtkomst till taggar och be dem att ge dig behörigheten manage_properties så att du kan installera tillägg.

Installera tillägg

Så här installerar du tillägget Bing Ads Universal Event Tracking (UET):

Gå till Destinations > Catalog i plattformsgränssnittet.

Välj tillägget i katalogen eller använd sökfältet.

Klicka på målet för att markera det och välj sedan Configure i den högra listen. Om kontrollen Configure är nedtonad saknar du behörigheten manage_properties. Se Förutsättningar.

Välj taggegenskapen som du vill installera tillägget i. Du kan också skapa en ny egenskap. En egenskap är en samling regler, dataelement, konfigurerade tillägg, miljöer och bibliotek. Läs mer om egenskaper i taggdokumentationen.

Arbetsflödet tar dig till användargränssnittet för datainsamling för att slutföra installationen.

Mer information om alternativen för tilläggskonfiguration och installationsstöd finns på sidan Bing Ads Universal Event Tracking (UET) på Adobe Exchange.

Du kan också installera tillägget direkt i användargränssnittet för datainsamling. Mer information finns i guiden om att lägga till ett nytt tillägg.

Så här använder du tillägget

När du har installerat tillägget kan du börja konfigurera regler. I användargränssnittet för datainsamling kan du ange regler för dina installerade tillägg så att händelsedata skickas till tilläggsmålet endast i vissa situationer. Mer information om hur du ställer in regler för dina tillägg finns i översikten över regler i taggdokumentationen.

Konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg

Du kan konfigurera, uppgradera och ta bort tillägg i användargränssnittet för datainsamling.

TIPS

Om tillägget redan är installerat på en av dina egenskaper visas ändå Install för tillägget. Stäng av installationsarbetsflödet enligt beskrivningen i Installera tillägget för att konfigurera eller ta bort tillägget.

Om du vill uppgradera tillägget läser du guiden för uppgraderingsprocessen i taggdokumentationen.

På denna sida