Fliken Loggar

The Loggar -fliken innehåller information om taggar och Adobe Experience Platform Web SDK-implementeringar. Du kan filtrera efter lösningar som implementerats via tillhörande verktyg.

På fliken Loggar visas information i fyra kolumner:

Solutions: Visar ikoner för den Experience Cloud-lösning som påverkas av det loggade objektet. Håll pekaren över ikonen om du vill se en textbeskrivning.

Occurred at: Visar när det loggade problemet uppstod under sessionen.

Log level: Visar problemets allvarlighetsgrad. Allvarlighetsgraden är en av följande nivåer:

  • Logg
  • Info
  • Varningar
  • Fel

Log message: Beskriver problemet.

Vissa loggmeddelanden innehåller alternativet Visa kod. Välj Show Code om du vill visa den villkorskod som avgör om en regel ska utlösas.

Om du vill rensa loggen väljer du Remove Logs.

På denna sida