Hantera användare

Om du vill visa användarinformation och roller som de är tilldelade till väljer du Users -fliken.

flash-users-tab

En lista över användare visas. Välj den användare du vill visa i listan. Du kan också använda sökfältet för att söka efter användaren genom att ange användarens namn eller e-postadress.

Fliken Detaljer innehåller en översikt över användaren. I översikten visas användarnamn, kontotyp, e-post, autentiserings-ID, kontaktinformation och platsinformation.

flash-users-details

Välj Roles för att visa de roller som användaren är tilldelad.

flash-users-roles

Åtkomstkontroll för utvecklare och API med Experience Platform behörigheter

OBSERVERA

Det är bara systemadministratörer som kan visa och hantera API-autentiseringsuppgifter i behörigheter.

Övergången till Adobe Experience Platform-behörigheter innehåller ytterligare steg som måste utföras för utvecklar-API-arbetsflödet som tidigare byggde på produktprofiler. Se guiden API-autentisering för mer information.

Nästa steg

Du har nu lärt dig hur du visar användarinformation och vilka roller de för närvarande läggs till i. Mer information om attributbaserad åtkomstkontroll finns i attributbaserad åtkomstkontroll - översikt.

På denna sida