Hantera åtkomstkontrollprinciper

Åtkomstkontrollprinciper är satser som sammanför attribut för att fastställa tillåtna och otillåtna åtgärder. Åtkomstprinciper kan antingen vara lokala eller globala och kan åsidosätta andra principer. Adobe tillhandahåller en standardprincip som kan aktiveras omedelbart eller när din organisation är redo att börja styra åtkomsten till specifika objekt baserat på etiketter. Standardprincipen använder etiketter som används på resurser för att neka åtkomst, såvida inte användarna har en roll med en matchande etikett.

VIKTIGT

Åtkomstprinciper får inte blandas ihop med dataanvändningsprinciper, som styr hur data används i Adobe Experience Platform i stället för vilka användare i organisationen har tillgång till dem. Se guiden om hur du skapar dataanvändningsprinciper för mer information.

Aktivera en profil

Om du vill aktivera en befintlig princip väljer du den i dialogrutan Policies -fliken.

flac-policy-select

Välj sedan ellipsen () bredvid ett profilnamn och en listruta med kontroller för att redigera, aktivera, ta bort eller duplicera rollen. Välj Aktivera i listrutan.

flac-policy-activate

The Activate policy visas och du uppmanas att bekräfta aktiveringen.

flac-policy-activate-confirm

Du kommer tillbaka till policies och en bekräftelse på aktiveringen visas. Policystatusen visas som aktiv.

flash-policy-activated

Nästa steg

När en profil är aktiverad kan du fortsätta till nästa steg i hantera behörigheter för en roll.

På denna sida