Hantera etiketter

Senaste uppdatering: 2023-09-19
  • Skapat för:
  • Admin
OBSERVERA

Om du vill skapa eller visa beräknade attribut med fält som innehåller en viss etikett måste du ha tillgång till den etiketten.

Med etiketter kan du kategorisera datauppsättningar och fält utifrån de användnings- och åtkomstprinciper som gäller för dessa data. Etiketter kan användas när som helst, vilket ger flexibilitet i hur du väljer att styra data. Bästa praxis uppmuntrar till etikettdata så snart de har importerats till Platform, eller så snart data blir tillgängliga för användning i Platform.

Skapa en ny etikett

OBSERVERA

Det finns en enda lista med etiketter för en hel organisation. Om du vill skapa en egen etikett måste du Manage Usage Labels behörigheter i produktionssandlådan. Etikettborttagning stöds för närvarande inte.

Om du vill skapa en ny etikett väljer du Labels i sidlisten och välj Create Label.

flash-new-label

The Create a new label visas där du uppmanas att ange ett namn, ett valfritt eget namn och en valfri beskrivning.

new-label-info

När du är klar väljer du Confirm.

På denna sida