ContextHub configureren in AEM Screens

In deze sectie wordt de nadruk gelegd op het maken en beheren van gegevensgestuurde wijzigingen in elementen met behulp van een gegevensopslag.

Belangrijke termen

Voordat we de details van het maken en beheren van voorraadgestuurde kanalen in uw AEM Screens-project kunnen bekijken, moet u weinig van de belangrijkste termen leren die belangrijk en relevant zijn voor de verschillende scenario's.

​MerkVerwijst naar uw projectbeschrijving op hoog niveau.

​AreaVerwijst naar de naam van uw AEM Screens-project, zoals Digital Ad Signage

​ActivityDefinieert de regelcategorie zoals Inventory-Gedreven, Weather-Gedreven, Afdeling Beschikbaarheid-Gedreven, etc.

​PubliekDefinieert de regel.

​SegmentVerwijst naar de versie van het element die voor de gegeven regel moet worden afgespeeld, bijvoorbeeld als de temperatuur lager is dan 50 graden frenheit, dan toont het scherm een beeld van een warme koffie anders een koude drank.

Het volgende diagram verstrekt een visuele vertegenwoordiging van hoe de Configuraties ContextHub met Activiteit, Publiek, en Kanalen samenvallen.

screen_shot_2019-05-29at53729pm

Voorwaarden

Voordat u de Configuratie van de Hub van de Context voor een project van AEM Screens begint te vormen, moet u opstelling Google Bladen (voor demonstratiedoeleinden).

BELANGRIJK

Google Sheets wordt in het volgende voorbeeld gebruikt als een voorbeelddatabasesysteem van waaruit de waarden worden opgehaald en is uitsluitend voor educatieve doeleinden. Adobe biedt geen ondersteuning voor het gebruik van Google Sheets voor productieomgevingen.

Raadpleeg API-sleutel ophalen in Google-documentatie voor meer informatie.

Stap 1: Een gegevensarchief instellen

U kunt de gegevensopslag instellen als een lokale I/O-gebeurtenis of als een lokale databasegebeurtenis.

De volgende gegevens van het activaniveau brengen voorbeeld teweeg toont een lokale gegevensbestandgebeurtenis die opstelling een gegevensopslag zoals een Excel blad dat u toestaat om configuraties ContextHub en segmentweg aan het kanaal van AEM Screens te gebruiken.

Nadat u het Google-blad correct hebt ingesteld, bijvoorbeeld zoals hieronder wordt getoond:

afbeelding

De volgende validatie wordt weergegeven wanneer u de verbinding controleert door de twee waarden google sheet ID en API key in de onderstaande notatie in te voeren:

https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/<your sheet id>/values/Sheet1?key=<your API key>

afbeelding

OPMERKING

In het onderstaande specifieke voorbeeld worden de Google-werkbladen weergegeven als een gegevensopslagruimte die een wijziging van het element veroorzaakt wanneer de waarde hoger is dan 100 of lager dan 50.

Stap 2: Opslagconfiguraties instellen

 1. Navigeren naar ContextHub

  Navigeer naar de AEM en klik vanuit de linkerzijbalk op het gereedschapspictogram. Klik Sites —> ContextHub, zoals aangetoond in het hieronder cijfer.

  afbeelding

 2. Het creëren van een nieuwe Configuratie van de Opslag ContextHub

  1. Navigeer naar de configuratiecontainer met de naam screens.

  2. Klik Create > Create de Container van de Configuratie en ga de titel als ContextHubDemo in.

   afbeelding

  3. ​Navigeer aan ContextHubDemo > CreateContentHub Configuratie en klik sparen.

   OPMERKING

   Nadat u sparen klikt zult u in het scherm ContextHub Configuration zijn.

  4. Van het scherm van de Configuratie ContextHub, klik Create > Configuratie van de Opslag ContentHub….

   afbeelding

   LET OP

   Als onderdeel van AEM 6.5 Feature Pack 4 of AEM 6.4 Feature Pack 8, dienen klanten /conf/screens/settings/cloudsettings bij te werken naar sling:Folder.

   Voer de onderstaande stappen uit:

   1. Navigeer naar CRXDE Lite en vervolgens naar /conf/screens/settings/cloudsettings.
   2. Controleer of cloudsettings jcr:primaryType zich in sling:Folder bevindt. Als jcr:primaryType niet in sling:folder is, ga aan de volgende stappen te werk.
   3. Klik met de rechtermuisknop op /conf/screens/settings en maak een nieuw knooppunt met name als cloudsettings1 en Type als sling:Folder en sla de wijzigingen op.
   4. Verplaats alle knooppunten onder /conf/screens/settings/cloudsettings naar cloudsettings1.
   5. cloudsettings verwijderen en opslaan.
   6. Wijzig de naam cloudsettings1 in cloudsettings en sla op.
   7. U zou nu moeten merken dat /conf/screens/settings/cloudsettings jcr:primaryType als sling:Folder heeft.

   Volg deze stappen in auteur en publiceer voor of na de verbetering.

  5. Voer Title in als Google Sheets, Store Name als googlesheets en Store Type als contexthub.generic-jsonp en klik a12/>Volgende .

   LET OP

   Als u Adobe Experience Manager (AEM) 6.4 gebruikt, ga Titel als googlesheets en Type als contexthub.generic-jsonp in.

   afbeelding

  6. Voer uw specifieke json-configuratie in. Bijvoorbeeld, kunt u de volgende json voor demodoeleinden gebruiken en sparen klikken en u zult de opslagconfiguratie zien die als Google Sheets in configuratie ContextHub wordt genoemd.

   BELANGRIJK

   Vervang de code door de <Sheet ID> en <API Key>, die u hebt opgehaald tijdens het instellen van de Google Sheets.

    {
    "service": {
    "host": "sheets.googleapis.com",
    "port": 80,
    "path": "/v4/spreadsheets/<your google sheets id>/values/Sheet1",
    "jsonp": false,
    "secure": true,
    "params": {
    "key": "<your Google API key>"
    }
   },
   "pollInterval": 10000
   }
   
   OPMERKING

   In de bovenstaande voorbeeldcode definieert pollInterval de frequentie waarmee de waarden worden vernieuwd (in ms).
   Vervang de code door de <Sheet ID> en <API Key>, die u hebt opgehaald tijdens het instellen van de Google Sheets.

   LET OP

   Als u uw Google Sheets-opslagconfiguraties buiten de algemene map maakt (bijvoorbeeld in uw eigen projectmap), werkt het aanwijzen van doelen niet uit de doos.

 3. Opslagsegmentatie instellen

  1. Navigeer aan Configuratie van de Opslag ContentHub… en maak een andere archiefconfiguratie in de container van de het schermconfiguratie en plaats ​Titleas segmentation-contexthub, sla Naam als ​segmentatie op en sla Typeas aem.segmentation op.

   afbeelding

  2. Klik Volgende en dan sparen.

   OPMERKING

   U moet het proces van het bepalen van de json overslaan en het als leeg verlaten.

Stap 3: Segmenten instellen in publiek

 1. Segmenten maken voor het publiek

  1. Navigeer van uw AEM instantie aan Personalisatie > Soorten publiek > screens.

  2. Klik Create > Create het Segment van de Hub van de Context. Het Nieuwe de dialoogvakje van het Segmenteren ContextHub opent.

  3. Voer Title in als Higherthan50 en klik Create. Maak op dezelfde manier een ander segment met de naam Lowerthan50.

   afbeelding

  4. Selecteer het segment Higherthan50 en klik Eigenschappen van de actiebar.

   afbeelding

  5. Selecteer het tabblad Personalisatie in het Segmenteigenschappen. Plaats ContextHub Weg aan /conf/screens/settings/cloudsettings/ContextHubDemo/contexthub configurations en De Weg van Segmenten aan /conf/screens/settings/wcm/segments en klik sparen, zoals aangetoond in het hieronder cijfer.

   afbeelding

  6. Op dezelfde manier plaats ContextHub Weg en De Weg van Segmenten voor Lowerthan50 ook segment.

Stap 4: Merk en gebied instellen

Volg de onderstaande stappen om een merk te maken in uw activiteiten en gebied onder het merk:

 1. Een merk in activiteiten maken

  1. Navigeer van uw AEM instantie aan Personalisatie > Activiteiten.

  2. Klik Maken > Merk maken.

  3. Selecteer Merk van Create Pagina tovenaar en klik Next.

  4. Typ de Titel als ScreensBrand en klik Create. Je merk wordt nu gemaakt zoals hieronder wordt weergegeven.

   afbeelding

   LET OP

   Bekend probleem:

Als u een gebied wilt toevoegen, verwijdert u het master item uit de URL, zoals
http://localhost:4502/libs/cq/personalization/touch-ui/content/v2/activities.html/content/campaigns/screensbrand/master.

 1. Een gebied in uw merk maken

  Ga als volgt te werk om een gebied in het merk te maken:

  1. Klik Create en Create Area.

   afbeelding

  2. Selecteer Gebied in de wizard Pagina maken en klik op Volgende.

  3. Voer de Titel in als ScreensValue en klik op Create.
   Er wordt een gebied in uw merk gemaakt.

Stap 5: Segmenten maken in een activiteit

Nadat u een gegevensopslag hebt ingesteld en uw activiteiten (merk en gebied) hebt gedefinieerd, volgt u onderstaande stappen om segmenten in uw activiteit te maken.

 1. Segmenten maken in activiteiten

  1. Navigeer van uw AEM instantie aan Personalisatie > Activiteiten > ScreensMerk >ScreensValue.

  2. Klik Maken > Activiteit maken. De Configure tovenaars van de Activiteit.

  3. Voer Title in als ValueCheck50 en Name als valuecheck50. Selecteer Richtend motor als ContextHub (AEM) van drop-down en klik Volgende.

   afbeelding

  4. Klik Voeg Ervaring van Vorm Tovenaar van de Activiteit toe.

  5. Selecteer Soorten publiek Higherthan50 en klik Ervaring toevoegen en voer Titel in als higherthan50 Naam als hoger dan50. Klik Ok.

  6. Selecteer Soorten publiek Kleiner dan50 en klik Ervaring toevoegen en voer Titel in als lager dan50 Naam als a12/>lager dan50 . Klik Ok.

   afbeelding

  7. Klik Volgende en dan sparen. ValueCheck50 activity wordt nu gemaakt en geconfigureerd.

   afbeelding

Stap 5: Segmenten bewerken in soorten publiek

 1. Segmenten bewerken

  1. Navigeer van uw AEM instantie aan Personalisatie > Soorten publiek > screens.

  2. Selecteer het segment Higherthan50, en klik Edit van de actiebar.

  3. Sleep de vergelijking: Eigenschap - Waarde component aan de redacteur.

  4. Klik op het moersleutelpictogram om het dialoogvenster Een eigenschap vergelijken met waarde te openen.

  5. Selecteer googlesheets/value/1/0 in de vervolgkeuzelijst in Eigenschapnaam.

   OPMERKING

   De ganzen/waarde/1/0 verwijst naar rij 2 en kolom zoals ingevuld in de google-vellen in de onderstaande afbeelding:

   afbeelding

  6. Selecteer Operator als groter-dan van het drop-down menu.

  7. Voer de Waarde in als 70.

   OPMERKING

   De AEM valideert uw gegevens vanaf Google Sheet door uw segment als groen weer te geven.

   afbeelding
   Bewerk op dezelfde manier de eigenschapswaarden in Lowerthan50.

  8. Sleep de vergelijking: Eigenschap - Waarde component aan de redacteur.

  9. Klik op het moersleutelpictogram om het dialoogvenster Een eigenschap vergelijken met waarde te openen.

  10. Selecteer googlesheets/value/1/0 in de vervolgkeuzelijst in Eigenschapnaam.

  11. Selecteer Operator als kleiner-dan van het drop-down menu.

  12. Voer de Waarde in als 50.

Het toelaten van het richten in Kanalen

Voer de onderstaande stappen uit om het activeren van uw doelbestanden in te schakelen.

 1. Navigeer naar een van de AEM Screens-kanalen. De volgende stappen tonen aan hoe te om het richten toe te laten door DataDrivenChannel te gebruiken die in een Kanaal van AEM Screens wordt gecreeerd.

 2. Selecteer het kanaal TargetChannel en klik Eigenschappen van de actiebar.

  afbeelding

 3. Selecteer Personalization lusje om de configuraties te plaatsen ContextHub.

  1. Stel het ContextHub-pad in op /conf/screens/settings/cloudsettings/ContextHubDemo/contexthub configurations en Segmentpad op /conf/screens/settings/wcm/segments en klik op Opslaan.

  2. Klik Opslaan en sluiten.

   OPMERKING

   Gebruik ContextHub en de weg van Segmenten, waar u aanvankelijk uw configuraties en segmenten van de contexthub bewaarde.

   afbeelding

  3. Navigeer en selecteer TargetChannel kanaal en klik Edit van de actiebar.

   OPMERKING

   Als u opstelling alles correct hebt geplaatst, zult u het richten optie in drop-down van de redacteur zien, zoals aangetoond in het hieronder cijfer.

   afbeelding

Meer informatie: Voorbeeld van gebruik van gevallen

Nadat u ContextHub voor uw project van AEM Screens hebt gevormd, kunt u de verschillende Gevallen van het Gebruik volgen om te begrijpen hoe de gegevens teweeggebrachte activa een vitale rol in verschillende industrieën spelen:

 1. Gerichte activering in de detailhandel
 2. Temperatuuractivering in het midden van de reis
 3. Activering van ziekenhuisreservering

Op deze pagina