Tilldelningsrapport för innehåll

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer

Med rapportfunktionen Innehållstilldelning kan en AEM Screens-administratör eller författare exportera en Tilldelningsrapport för innehåll i kalkylbladsformat.

Använda rapporten för innehållstilldelning

Med rapporten Innehållstilldelning kan en AEM Screens-författare eller en administratör hämta rapporten som innehåller alla resurser, till exempel bilder, videor i alla kanaler som har skapats i ett AEM Screens-projekt. Dessutom innehåller det information om alla kanaler som är tilldelade till alla avsedda skärmar och hädanefter alla enheter som är tilldelade till deras avsedda skärmar.

Tilldelningsrapporten för innehåll tillåter inte bara en förhandsgranskning av alla kanaler, resurser, skärmar och enheter i det valda AEM Screens-projektet, utan även en högnivåstruktur i ditt projekt.

Krav

Innan du hämtar rapporten för innehållstilldelning bör du kontrollera att du har konfigurerat ett AEM Screens-projekt med kanaler, platser och enheter.
Mer information finns på följande resurser:

 1. Skapa och hantera projekt
 2. Skapa och hantera kanaler
 3. Skapa och hantera platser
 4. Skapa och hantera skärmar
 5. Skapa enheter
 6. Tilldela kanaler

Hämta rapporten för innehållstilldelning

När du har konfigurerat ditt AEM Screens-projekt och har tilldelat displayannonser till var och en av platserna enligt stegen ovan kan du ladda ned rapporten för innehållstilldelning.

OBSERVERA

Det går bara att komma åt funktionen för innehållstilldelningsrapport på projektnivå.

Följ instruktionerna nedan för att hämta rapporten för innehållstilldelning:

 1. Navigera till ditt AEM Screens-projekt och markera projektet DemoScreens.

 2. Klicka på Tilldelningsrapport för innehåll i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Det hämtade kalkylbladet består av två flikar, till exempel Platser och Innehåll. På fliken Plats visas fyra kolumner, till exempel Platser, Visar, Kanaler och Enheter som kan användas för att ytterligare undersöka dessa fyra enheter som hör till ditt AEM Screens-projekt.

  bild

  OBSERVERA

  De data som visas i kalkylbladet sorteras i bokstavsordning i ett format som är enkelt att läsa.

 4. Du kan klicka på någon av kanalerna i Kanaler kolumnen som ska öppnas Innehåll som direkt navigerar dig till den kanalen och även ger dig information om resurser (bilder och videor) som är kopplade till den kanalen, vilket visas i bilden nedan.

  bild

På denna sida