Skapa och hantera platser creating-and-managing-locations

Platserna är värdar för konfigurationen av skärmarna enligt var de olika skärmarna finns.

På den här sidan visas hur du skapar och hanterar platser för skärmar.

Krav:

Skapa en ny plats creating-a-new-location

När du har skapat ett projekt för skärmar följer du stegen nedan för att skapa en plats för ett skärmsprojekt:

  1. Klicka på länken Adobe Experience Manager (överst till vänster) och sedan på Skärmar. Du kan även navigera direkt till: http://localhost:4502/screens.html/content/screens.
  2. Navigera till Skärmprojekt och klicka Platser.
  3. Klicka Skapa bredvid plusikonen i åtgärdsfältet.
  4. Klicka på mallen Plats från guiden och klicka på Nästa.
  5. Ange egenskaper för Titel och taggar, Fler rubriker och beskrivning, På/av-tid och Vanity URL.
  6. Klicka Skapa och platsen skapas och läggs till i din platsmapp.

Följ stegen nedan för att lära dig hur du skapar en plats för ett AEM Screens-projekt. I demonstrationssyfte skapas den nya platsen (SanJose) under DemoProject.

player2

När du har skapat en plats skapar du en visning för platsen.

Redigera egenskaper för en plats editing-properties-for-a-location

Så här redigerar du/öppnar egenskaperna för en plats:

  1. Klicka på platsen.
  2. Klicka Egenskaper i åtgärdsfältet.

player3

Nästa steg the-next-steps

När du har skapat en plats skapar du en visning för platsen.

Se Skapa och hantera skärmar.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053