Verifiera användare med engångslösenord

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Experienced
    Developer

SMS Two Factor Authentication (Dual Factor Authentication) är en säkerhetsverifieringsprocedur som aktiveras genom att en användare loggar in på en webbplats, ett program eller ett program. I inloggningsprocessen skickas användaren automatiskt ett SMS till sitt mobilnummer med en unik numerisk kod.

Det finns ett antal organisationer som tillhandahåller den här tjänsten och så länge de har väldokumenterade REST API:er kan du enkelt integrera AEM Forms med AEM Forms dataintegrationsfunktioner. I den här självstudiekursen har jag använt Nexmo för att demonstrera användningen av SMS 2FA.

Följande steg utfördes för att implementera SMS 2FA med AEM Forms med tjänsten Nexmo Verify.

Skapa utvecklarkonto

Skapa ett utvecklarkonto med Nexmo. Anteckna API-nyckeln och API-hemlig nyckel. Dessa nycklar behövs för att anropa REST API:er för Nexmo-tjänsten.

Skapa Swagger/OpenAPI-fil

OpenAPI-specifikationen (tidigare Swagger-specifikationen) är ett API-beskrivningsformat för REST API:er. Med en OpenAPI-fil kan du beskriva hela ditt API, inklusive:

  • Tillgängliga slutpunkter (/anv%C3%A4ndare?lang=sv) och åtgärder för varje slutpunkt (GET /användare, POST /användare)
  • Åtgärdsparametrar Indata och utdata för varje åtgärd Autentiseringsmetoder
  • Kontaktinformation, licens, användningsvillkor och annan information.
  • API-specifikationer kan skrivas i YAML eller JSON. Formatet är lätt att lära sig och kan läsas av både människor och datorer.

Om du vill skapa din första swagger/OpenAPI-fil följer du OpenAPI-dokumentation

OBSERVERA

AEM Forms stöder OpenAPI Specification version 2.0 (fka Swagger).

Använd swagger editor om du vill skapa en swagger-fil som beskriver de åtgärder som skickar och verifierar den engångskod som skickas med SMS. Swagger-filen kan skapas i JSON- eller YAML-format. Den färdiga swagger-filen kan hämtas från här

Skapa datakälla

För att integrera AEM/AEM Forms med program från tredje part måste vi REST-baserad datakälla som använder swagger-filen i molntjänstkonfigurationen. Den färdiga datakällan tillhandahålls som en del av kursmaterialet.

Skapa formulärdatamodell

AEM Forms dataintegrering ger ett intuitivt användargränssnitt för att skapa och arbeta med formulärdatamodeller. En formulärdatamodell bygger på datakällor för datautbyte.
Den ifyllda formulärdatamodellen kan hämtad härifrån

fdm

Skapa huvudformuläret

På denna sida