Använda Dynamic Media Viewer med Adobe Analytics och Adobe Launch

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

För kunder med Dynamic Media och Adobe Analytics kan du nu spåra användningen av Dynamic Media Viewer på din webbplats med Dynamic Media Viewer Extension.

OBSERVERA

Kör Adobe Experience Manager i Dynamic Media Scene7-läge för den här funktionen. Du måste också integrera Adobe Experience Platform Launch med AEM.

I och med lanseringen av tillägget Dynamic Media Viewer har Adobe Experience Manager nu avancerade analysstöd för material som levereras med visningsprogram från Dynamic Media (5.13), vilket ger mer detaljkontroll över händelsespårningen när ett Dynamic Media Viewer används på en Sites-sida.

Om du redan har AEM Assets och Sites kan du integrera Launch-egenskapen med AEM författarinstans. När startintegreringen är kopplad till webbplatsen kan du lägga till dynamiska mediekomponenter på sidan med händelsespårning för visningsprogram aktiverat.

För kunder som bara har AEM Assets eller Dynamic Media Classic kan användare hämta inbäddningskod för ett visningsprogram och lägga till den på sidan. Det går sedan att lägga till skriptbibliotek för att starta dem manuellt på sidan för att spåra visningsprogrammets händelser.

I följande tabell visas Dynamic Media Viewer-händelser och deras argument som stöds:

Namn på visningsprogramhändelse Argumentreferens
VANLIG %event.detail.dm.objID%
  %event.detail.dm.compClass%
  %event.detail.dm.instName%
  %event.detail.dm.timeStamp%
BANNER
%event.detail.dm.BANER.asset%
  %event.detail.dm.BANER.frame%
  %event.detail.dm.BANER.label%
HREF %event.detail.dm.HREF.rollover%
OBJEKT %event.detail.dm.ITEM.rollover%
LADDA %event.detail.dm.LOAD.applicationname%
  %event.detail.dm.LOAD.asset%
  %event.detail.dm.LOAD.company%
  %event.detail.dm.LOAD.sdkversion%
  %event.detail.dm.LOAD.viewertype%
  %event.detail.dm.LOAD.viewerversion%
METADATA %event.detail.dm.METADATA.length%
  %event.detail.dm.METADATA.type%
MILESTON %event.detail.dm.MILESTONE.milestone%
SIDA %event.detail.dm.PAGE.frame%
  %event.detail.dm.PAGE.label%
PAUS %event.detail.dm.PAUSE.timestamp%
SPELA %event.detail.dm.PLAY.timestamp%
SPIN %event.detail.dm.SPIN.framenumber%
STOP %event.detail.dm.STOP.timestamp%
SWAP %event.detail.dm.SWAP.asset%
FÄRGRUTA %event.detail.dm.SWATCH.frame%
  %event.detail.dm.SWATCH.label%
TARG %event.detail.dm.TARG.frame%
  %event.detail.dm.TARG.label%
ZOOMA %event.detail.dm.ZOOM.scale%

Ytterligare resurser

På denna sida