[Integrering]{class="badge positive"}

Integrera taggar och AEM för datainsamling från Experience Platform overview

[AEM Sites as a Cloud Service, AEM Sites 6.5]{class="badge informative"}

Lär dig hur du integrerar taggar i Adobe Experience Platform med Adobe Experience Manager.

Taggar är Adobe Experience Platform nästa generation av tagghanteringsteknik. Taggar är det enklaste sättet att driftsätta Adobe Analytics, Target, Audience Manager och många andra lösningar. Få en översikt över taggar och den rekommenderade integreringen med Adobe Experience Manager.

Förutsättningar

Följande krävs när du integrerar taggar för Experience Platform-datainsamling.

  • AEM administratörsåtkomst till AEM as a Cloud Service miljö
  • En referenswebbplats som WKND distribueras på den.
  • Tillgång till Adobe Experience Platform datainsamling
  • Systemadministratörsåtkomst till Adobe Developer Console

Stegen på hög nivå

  • I Adobe Experience Platform Data Collection skapar du en taggegenskap och redigerar den till Lägg till regel. Sedan Lägg till bibliotek, markera den nya regeln, godkänn och publicera den.
  • Anslut AEM och taggar med befintlig (eller ny) IMS-konfiguration
  • I AEM skapar du en tagg i molntjänstkonfigurationen, tillämpar den sedan på en befintlig plats och kontrollerar slutligen att taggegenskapen och dess bibliotek läses in på webbplatsen Publicerad eller Författare.

Nästa steg

Skapa en taggegenskap

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d