Stängda användargrupper

Stängda användargrupper (CUG) är en funktion som används för att begränsa åtkomst till innehåll för en viss grupp användare på en publicerad webbplats. I den här videon visas hur stängda användargrupper kan användas med Adobe Experience Manager Assets för att begränsa åtkomsten till en viss mapp med resurser. Stöd för slutna användargrupper med AEM Assets introducerades i AEM 6.4.

CUG (Closed User Group) med AEM Assets

  • Utformad för att begränsa åtkomst till resurser i en AEM Publish-instans.
  • Ger läsåtkomst till en uppsättning användare/grupper.
  • CUG kan bara konfigureras på mappnivå. CUG kan inte anges för enskilda resurser.
  • CUG-profiler ärvs automatiskt av alla undermappar och använda resurser.
  • CUG-profiler kan åsidosättas av undermappar genom att ange en ny CUG-princip. Detta bör användas sparsamt och anses inte vara en god praxis.

Stängda användargrupper jämfört med åtkomstkontrollistor

Både stängda användargrupper (CUG) och åtkomstkontrollistor (ACL) används för att styra åtkomst till innehåll i AEM och baserat på AEM och grupper. Tillämpningen och implementeringen av dessa funktioner är dock mycket annorlunda. I följande tabell sammanfattas skillnaderna mellan de två funktionerna.

ACL CUG
Avsedd användning Konfigurera och tillämpa behörigheter för innehåll på aktuell AEM. Konfigurera CUG-principer för innehåll på AEM författare -instans. Använd CUG-profiler för innehåll på AEM publicera instans(er).
Behörighetsnivåer Definierar beviljade/nekade behörigheter för användare/grupper på alla nivåer: Läs, Ändra, Skapa, Ta bort, Läs ACL, Redigera ACL, Replikera. Ger läsåtkomst till en uppsättning användare/grupper. Nekar läsåtkomst till alla andra användare/grupper.
Publicering ACL:er är not publicerat med innehåll. CUG-principer är publicerat med innehåll.

På denna sida