Component insluiten

Met de component Core Components Embed kunt u externe inhoud insluiten in een AEM inhoudspagina.

Gebruik

Met de component Core Component Embed kan de auteur van de inhoud geselecteerde externe inhoud definiëren die moet worden ingesloten in een AEM inhoudspagina. Bovendien is er een optie om ook vrije-vorm HTML te bepalen die moet worden ingebed.

 • De eigenschappen van de component kunnen worden gedefinieerd in het dialoogvenster dialoogvenster configureren.
 • De standaardwaarden voor de component wanneer deze aan een pagina wordt toegevoegd, kunnen worden gedefinieerd in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster.

Versie en compatibiliteit

De huidige versie van de Embed Component is v2, die in februari 2022 met versie 2.18.0 van de Componenten van de Kern werd geïntroduceerd, en in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie AEM 6,4 AEM 6,5 AEM as a Cloud Service
v2 - Compatibel Compatibel
v1 Compatibel Compatibel Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent

Als u de Embed-component wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details

De meest recente technische documentatie over de component Embed kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren

In het dialoogvenster voor configureren kan de auteur van de inhoud de externe bron definiëren die op de pagina moet worden ingesloten.

Tabblad Eigenschappen

Kies eerst welk type bron moet worden ingesloten:

Voor elk type insluitbaar kunt u een ID. Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

 • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
 • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
 • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

URL

De eenvoudigste insluiting is de URL. Plak gewoon de URL van de bron die u wilt insluiten in het URL veld. De component probeert toegang te krijgen tot de bron en als deze door een van de processors kan worden gerenderd, wordt onder de URL veld. Als dat niet het geval is, wordt het veld als een fout gemarkeerd.

De component Embed wordt geleverd bij processors voor de volgende typen bronnen:

 • Middelen die voldoen aan de Standaard insluiten inclusief Facebook Post, Instagram, SoundCloud, Twitter en YouTube
 • Pinterest

Ontwikkelaars kunnen extra URL-processors toevoegen door volgt u de ontwikkelaarsdocumentatie van de Embed Component.

Dialoogvenster voor bewerken van component insluiten voor URL

Insluitbaar

Met insluitbare bestanden kunt u de ingesloten bron verder aanpassen. U kunt hier parameters aan toewijzen en aanvullende informatie opnemen. Een auteur kan een keuze maken uit vooraf geconfigureerde vertrouwde insluitbare bestanden en de component wordt geleverd met een YouTube-insluitbare out-of-the-box.

De Insluitbaar in het veld wordt het type processor gedefinieerd dat u wilt gebruiken. In het geval van de insluitbare YouTube kunt u het volgende definiëren:

 • Video-id - De unieke video-id van YouTube van de bron die u wilt insluiten
 • Breedte - De breedte van de ingesloten video
 • Hoogte - De hoogte van de ingesloten video
 • Dempen inschakelen - Deze parameter geeft aan of de video standaard wordt gedempt. Als u deze optie inschakelt, wordt de kans dat Automatisch afspelen werkt in moderne browsers groter.
 • Automatisch afspelen inschakelen - Deze parameter geeft aan of de eerste video automatisch wordt afgespeeld wanneer de speler wordt geladen. Dit is alleen van toepassing op de publicatie-instantie of wanneer u de opdracht Weergeven als gepubliceerd op de ontwerpinstantie.
 • Lus inschakelen - Bij één video geeft deze parameter aan of de speler de eerste video herhaaldelijk moet afspelen. In het geval van een afspeellijst speelt de speler de volledige afspeellijst af en begint vervolgens opnieuw bij de eerste video.
 • Inline afspelen inschakelen (iOS) - Deze parameter bepaalt of video's inline (ingeschakeld) of op volledig scherm (uitgeschakeld) worden afgespeeld in een HTML5-speler op iOS.
 • Onbeperkte verwante video's - Als deze optie is uitgeschakeld, komen verwante video's van hetzelfde kanaal als de video die net is afgespeeld, anders komen ze van elk kanaal.

Andere insluitbare bestanden bieden vergelijkbare velden en kunnen door een ontwikkelaar worden gedefinieerd door volgt u de ontwikkelaarsdocumentatie van de Embed Component.

Dialoogvenster voor bewerken van component insluiten voor insluitbare bestanden

OPMERKING

Ingesloten tabellen moeten op sjabloonniveau zijn ingeschakeld via het dialoogvenster Ontwerpdialoogvenster beschikbaar zijn voor de auteur van de pagina.

HTML

Met de component Embed kunt u HTML in een vrije vorm aan de pagina toevoegen.

Dialoogvenster voor bewerken van component insluiten voor HTML

OPMERKING

Eventuele onveilige tags, zoals scripts, worden gefilterd vanaf de ingevoerde HTML en niet weergegeven op de resulterende pagina.

Beveiliging

De HTML-opmaak die de auteur kan invoeren, wordt gefilterd voor beveiligingsdoeleinden om scriptaanvallen te voorkomen die verwijzen naar andere sites en waarmee auteurs bijvoorbeeld beheerdersrechten kunnen verkrijgen.

In het algemeen, al manuscript en style en alle on* en style kenmerken worden uit de uitvoer verwijderd.

De regels zijn echter gecompliceerder omdat de component Embed AEM algemene filterregelset van het HTML AntiSamy-sanitatieframework volgt, die u kunt vinden op /libs/cq/xssprotection/config.xml. Dit kan voor project-specifieke configuratie door een ontwikkelaar indien vereist worden bedekt.

Aanvullende beveiligingsinformatie vindt u in het gedeelte AEM ontwikkelaarsdocumentatie voor installaties op locatie alsmede AEM as a Cloud Service installaties.

OPMERKING

Hoewel de regels van het AntiSamy sanitation framework kunnen worden geconfigureerd door bedekking /libs/cq/xssprotection/config.xmlDeze wijzigingen zijn van invloed op al het HTML- en JSP-gedrag en niet alleen op de Embed Core Component.

Tabblad Stijlen

Het tabblad Stijlen van het dialoogvenster Component bewerken

De component Embed ondersteunt de AEM Stijlsysteem..

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het vervolgkeuzemenu beschikbaar is.

Ontwerpdialoogvenster

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur de opties definiëren die beschikbaar zijn voor de inhoudauteur die de component Embed gebruikt en de standaardinstellingen die zijn ingesteld bij het plaatsen van de component Embed.

Tabblad Insluitbare typen

Dialoogvenster Ontwerp van component insluiten

 • URL uitschakelen - Schakelt de optie URL optie voor de auteur van de inhoud indien geselecteerd
 • Ingesloten tabellen uitschakelen - Schakelt de optie Insluitbaar als deze optie is geselecteerd, ongeacht welke insluitbare processors zijn toegestaan.
 • HTML uitschakelen - Schakelt de optie HTML als deze optie is geselecteerd voor de auteur van de inhoud.
 • Toegestane insluitbare bestanden - Multiselect die bepaalt welke insluitbare bewerkers aan de auteur van de inhoud beschikbaar zijn, op voorwaarde dat Insluitbaar is actief.

YouTube Tab

Het tabblad YouTube van het dialoogvenster Ontwerp van de component Embed

 • Configuratie van dempingsgedrag toestaan - Hiermee stelt u de auteur van de inhoud in staat de Dempen inschakelen in de component wanneer het YouTube-insluittype is geselecteerd
  • Standaardwaarde van dempen - Automatisch sets Dempen inschakelen als het YouTube-insluittype is geselecteerd
 • Configuratie van gedrag voor automatisch afspelen toestaan - Hiermee stelt u de auteur van de inhoud in staat de Automatisch afspelen inschakelen in de component wanneer het YouTube-insluittype is geselecteerd
  • Standaardwaarde voor automatisch afspelen - Automatisch sets Automatisch afspelen inschakelen als het YouTube-insluittype is geselecteerd
 • Configuratie van lusgedrag toestaan - Hiermee stelt u de auteur van de inhoud in staat de Lus inschakelen in de component wanneer het YouTube-insluittype is geselecteerd
  • Standaardwaarde van lus - Automatisch sets Lus inschakelen als het YouTube-insluittype is geselecteerd
 • Configuratie van inline afspelen toestaan (iOS) - Hiermee stelt u de auteur van de inhoud in staat de Inline afspelen inschakelen (iOS) in de component wanneer het YouTube-insluittype is geselecteerd
  • Standaardwaarde voor inline afspelen (iOS) - Automatisch sets Inline afspelen inschakelen (iOS) als het YouTube-insluittype is geselecteerd
 • Configuratie van inlinevideo's toestaan - Hiermee stelt u de auteur van de inhoud in staat de Onbeperkte verwante video's in de component wanneer het YouTube-insluittype is geselecteerd
  • Standaardwaarde van onbeperkte verwante video's - Automatisch sets Onbeperkte verwante video's als het YouTube-insluittype is geselecteerd

Op deze pagina