Ladda ned komponent

Med komponenten Core Component Download kan du skapa ett nedladdningsalternativ på en sida.

Användning

Med komponenten Core Component Download kan du inkludera ett nedladdningsalternativ och tillhörande resurser på en sida.

Version och kompatibilitet

Den aktuella versionen av Download Component är v2, som introducerades i version 2.18.0 av Core Components i februari 2022, och som beskrivs i det här dokumentet.

Följande tabell visar alla versioner av komponenten som stöds, de AEM versionerna som komponenterna är kompatibla med och länkar till dokumentation för tidigare versioner.

Komponentversion AEM 6.4 AEM 6.5 AEM as a Cloud Service
v2 - Kompatibel Kompatibel
v1 Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Mer information om versioner och versioner av kärnkomponenter finns i dokumentet Huvudkomponentversioner.

Exempel på komponentutdata

Om du vill visa Download Component och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om nedladdningskomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera nedladdningsobjektet och hur det kommer att fungera och visas för en besökare på sidan.

Fliken Resurser i dialogrutan Redigera i nedladdningskomponenten

Fliken Resurser

Valet av en hämtningsresurs liknar funktionen i Bildkomponent och använder också AEM DAM.

 • Hämta resurs
  • Släpp en resurs från resursläsare eller tryck på bläddra om du vill överföra från ett lokalt filsystem.
  • Tryck eller klicka Rensa för att avmarkera den markerade bilden.
  • Tryck eller klicka Redigera till hantera återgivningar av resursen i resursredigeraren.

Fliken Egenskaper

Egenskaper-fliken i dialogrutan Redigera i Download Component

 • Titel - Visar en rubrik för nedladdningsobjektet
  • Hämta titel från DAM-resurs - När du väljer det här alternativet fylls titeln automatiskt i med DAM-resursens namn.
 • Beskrivning - Visar som en beskrivande underrubrik för nedladdningsobjektet
  • Hämta beskrivning från DAM-resurs - När du väljer det här alternativet fylls beskrivningen automatiskt i med DAM-resursens beskrivning.
 • Åtgärdstext - Visar som åtgärdstext för nedladdningsobjektet
  • Det här fältet är obligatoriskt när du överför en resurs från filsystemet.
  • Visa textbunden - När det här alternativet har valts Åtgärdstext kommer att visas textbundet.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Fliken Format

Fliken Stilar i redigeringsdialogrutan för komponenten Download

Komponenten Download har stöd för AEM Formatsystem..

Använd listrutan för att välja de format som du vill använda på komponenten. Markeringar som görs i redigeringsdialogrutan har samma effekt som de som väljs i komponentverktygsfältet.

Format måste konfigureras för den här komponenten i designdialogruta för att den nedrullningsbara menyn ska vara tillgänglig.

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de alternativ som är tillgängliga för den innehållsförfattare som använder komponenten Download.

Fliken Egenskaper

Designdialogrutan för komponenten Download Component

 • Tillåt överföring från filsystem - Innehållsförfattaren kan överföra en resurs från sitt lokala filsystem som hämtningsresurs.
  • Standardvärdet är omarkerat.
 • Titeltyp - Det HTML-element som används för nedladdningskomponentens titel.
  • Om inget värde är markerat är standardvärdet H3.
 • Visa filstorlek - När du väljer det här alternativet visas resursens filstorlek i nedladdningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.
 • Visa filformat - När du väljer det här alternativet visas resursens filformat i hämtningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.
 • Visa filnamn - När du väljer det här alternativet visas resursens filnamn i nedladdningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.

Fliken Format

Bildkomponenten stöder AEM Formatsystem.

På denna sida