Ladda ned komponent (v1) download-component

Med komponenten Core Component Download kan du skapa ett nedladdningsalternativ på en sida.

Användning usage

Med komponenten Core Component Download kan du inkludera ett nedladdningsalternativ och tillhörande resurser på en sida.

 • Hämtningsalternativets egenskaper kan väljas i dialogrutan Konfigurera.
 • Standardvärden för den hämtade komponenten kan definieras i designdialogrutan.

Version och kompatibilitet version-and-compatibility

I det här dokumentet beskrivs v1 i Download Component, som introducerades i version 2.5.0 av Core Components i juni 2019.

CAUTION
I det här dokumentet beskrivs v1 för komponenten Download.
Mer information om den aktuella versionen av nedladdningskomponenten finns i dokumentet Hämta komponent.

Exempel på komponentutdata sample-component-output

Om du vill visa hämtningskomponenten och se exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till komponentbiblioteket.

Teknisk information technical-details

Den senaste tekniska dokumentationen om nedladdningskomponenten finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen för kärnkomponentutvecklare.

Konfigurera dialogruta configure-dialog

I dialogrutan Konfigurera kan innehållsförfattaren definiera nedladdningsobjektet och hur det kommer att fungera och visas för en besökare på sidan.

Fliken Resurser i dialogrutan Redigera i nedladdningskomponenten

Fliken Resurser asset-tab

Valet av en hämtningsresurs liknar funktionen hos Image Component och utnyttjar även AEM DAM.

 • Hämta resurs

  • Släpp en resurs från resursläsaren eller tryck på alternativet bläddra om du vill överföra från ett lokalt filsystem.
  • Tryck eller klicka på Radera för att avmarkera den markerade bilden.
  • Tryck eller klicka på Redigera om du vill hantera återgivningarna av resursen i resursredigeraren.

Fliken Egenskaper properties-tab

Fliken Egenskaper i dialogrutan Redigera i nedladdningskomponenten

 • Titel - Visar som rubrik för det hämtade objektet

  • Hämta titel från DAM-resurs - När du väljer det här alternativet fylls titeln automatiskt i med DAM-resursens titel.
 • Beskrivning - Visar en beskrivande underrubrik för det hämtade objektet

  • Hämta beskrivning från DAM-resurs - När du väljer det här alternativet fylls beskrivningen automatiskt i med DAM-resursens beskrivning.
 • Åtgärdstext - Visar som åtgärdstext för det hämtade objektet

  • Det här fältet är obligatoriskt när du överför en resurs från filsystemet.
  • Visa textbunden - När det här alternativet är markerat visas åtgärdstexten textbundet.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i datalagret.

  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Designdialogruta design-dialog

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera de alternativ som är tillgängliga för den innehållsförfattare som använder komponenten Download.

Fliken Egenskaper properties-tab-design

Dialogrutan Design för komponenten Download Component

 • Tillåt överföring från filsystemet - Innehållsförfattaren kan överföra en resurs från sitt lokala filsystem som hämtningsresurs.
  • Standardvärdet är omarkerat.
 • Titeltyp - Det HTML-element som används för nedladdningskomponentens rubrik.
  • Om inget värde är markerat är standardvärdet H3.
 • Visa filstorlek - När du väljer det här alternativet visas resursens filstorlek i hämtningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.
 • Visa filformat - När du väljer det här alternativet visas resursens filformat i hämtningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.
 • Visa filnamn - När du väljer det här alternativet visas resursens filnamn i hämtningskomponenten.
  • Standardvärdet är valt.

Fliken Format styles-tab

Bildkomponenten stöder AEM Style System.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c