E-mailteascomponent

Laatste update: 2023-04-19
 • Gemaakt voor:
 • Developer
  Admin
  User

De component E-mailtaser kan een afbeelding, een titel, tekst met opmaak en eventueel een koppeling naar andere inhoud weergeven.

Gebruik

Met de component E-mailtaser kan de auteur van de inhoud eenvoudig een gummetje maken met een afbeelding, titel of tekst met opmaak en een koppeling maken naar andere inhoud of andere handelingen.

 • De sjabloonauteur kan de opdracht ontwerpdialoogvenster om te bepalen als de opties om vraag-aan-acties tot stand te brengen en verbindingen toe te voegen beschikbaar zijn evenals het onbruikbaar maken van diverse vertoningsopties.
 • De auteur van de inhoud kan de dialoogvenster configureren om een afbeelding in te stellen, CTA's te definiëren, titels en beschrijvingen in te stellen en koppelingen naar het afzonderlijke Taser te configureren.
 • De dialoogvenster bewerken van de E-mailafbeeldingscomponent kan worden geopend om de teasafbeelding te wijzigen.

Versie en compatibiliteit

De huidige versie van de E-mailtasercomponent is v1, die in oktober 2022 is geïntroduceerd met release x van de Email Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie AEM 6,5 AEM as a Cloud Service
v1 Compatibel -

Technische details

De meest recente technische documentatie over de E-maillasercomponent kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de De ontwikkelaarsdocumentatie van de Componenten van de kern.

Dialoogvenster configureren

De auteur van de inhoud kan het dialoogvenster Configure gebruiken om de eigenschappen van de afzonderlijke teaser te definiëren. Er is ook een dialoogvenster bewerken om de laserafbeelding te wijzigen als deze is geselecteerd.

Dialoogvenster Koppelingen in dialoogvenster E-mailteascomponent

De teastitel, beschrijving en afbeelding kunnen worden overgeërfd van de gekoppelde inhoud of van de inhoud die is gekoppeld in de eerste oproep tot actie. Als noch een verbinding noch een vraag-aan-actie wordt gespecificeerd, dan zullen de titel, de beschrijving, en het beeld van de huidige inhoud worden geërft.

 • Koppeling - Dit bestand is gekoppeld aan inhoud, externe URL of anker.
 • Oproep tot actie - Met deze optie kunt u koppelingen naar meerdere doelen maken.
  • De pagina verbonden in de eerste vraag-aan-actie wordt gebruikt wanneer het erven van de teastitel, de beschrijving, of het beeld.
  • Klik op het pictogram Campagne om het dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren om dynamische inhoud uit Adobe Campaign in te voegen.

Tabblad Tekst

Teksttabblad van het dialoogvenster voor bewerken van de component E-mail

 • Pretitle - De voortitel wordt vóór de titel van de taser weergegeven.
 • Titel - Definieert een titel die moet worden weergegeven als de kop voor het gummetje.
  • Klik op het pictogram Campagne om het dialoogvenster Adobe Campaign-variabele selecteren om dynamische inhoud uit Adobe Campaign in te voegen.
  • Titel ophalen van gekoppelde pagina - Als deze optie is ingeschakeld, wordt de titel van de gekoppelde pagina ingevuld.
 • Beschrijving - Definieert een beschrijving die moet worden weergegeven als subcode van het gummetje.
  • Klik op de knop Adobe Campaign-variabele selecteren pictogram om het Adobe Campaign-variabele selecteren om dynamische inhoud uit Adobe Campaign in te voegen.
  • Beschrijving ophalen van gekoppelde pagina - Als deze optie is ingeschakeld, wordt de beschrijving gevuld met de beschrijving van de gekoppelde pagina.
 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML bepalen.
  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende inhoud te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor CSS.

Tabblad Element

Het tabblad Afbeelding van het dialoogvenster E-mailteasercomponent bewerken

 • Weergegeven afbeelding overnemen van pagina - Gebruik de afbeelding die is gedefinieerd in de pagina-eigenschappen van de gekoppelde pagina of de huidige pagina als er geen is gevonden.
 • Afbeeldingselement - Middelen neerzetten vanaf de middelenbrowser of tik op doorbladeren uploaden vanuit een lokaal bestandssysteem.
 • Alternatieve tekst voor toegankelijkheid - In dit veld kunt u een beschrijving van de afbeelding definiëren voor visueel gehandicapte gebruikers.
  • Alternatieve tekst van pagina overnemen - Bij deze optie wordt de alternatieve beschrijving van de waarde van het gekoppelde element van de optie dc:description metagegevens in DAM of van de huidige pagina als er geen element is gekoppeld.
 • Geen alternatieve tekst bieden - Deze optie markeert dat de afbeelding wordt genegeerd door ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, wanneer de afbeelding zuiver decoratief is of anderszins geen aanvullende informatie naar de pagina overbrengt.
OPMERKING

Dynamic Media-functies zijn momenteel niet beschikbaar in de Taser-component.

Tabblad Stijlen

De component Email Teaser ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het tabblad beschikbaar is.

Dialoogvenster Bewerken

De component Email Teaser delegeert het renderen van afbeeldingen aan de Afbeeldingscomponent. Daarom dialoogvenster bewerken van de Afbeeldingscomponent is beschikbaar voor de auteur van de inhoud om de laserafbeelding te bewerken.

Ontwerpdialoogvenster

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur de teasopties definiëren die de auteur van de inhoud heeft bij het gebruik van deze component.

Taser Tab

Ontwerpdialoogvenster van de component E-mail

 • Toegestane kopelementen - Gebruik de vervolgkeuzelijst om te definiëren welke HTML-elementen van de kop door de auteur kunnen worden geselecteerd voor het titeltype van het gummetje.
 • Standaardkopelement van de titel - Het standaardelement heading HTML dat wordt gebruikt voor het titeltype van de teaser
 • Oproep tot actie
  • Schakel Vraag-aan-Acties onbruikbaar - Verberg de Oproep tot actie optie voor auteurs van inhoud
 • Elementen
  • Voortitel verbergen - Verbergt de Pretitle optie voor auteurs van inhoud
  • Titel verbergen - Verbergt de Titel optie voor auteurs van inhoud
   • Als u Type titel is verborgen
  • Titeltype tonen
  • Beschrijving verbergen - Verberg de Beschrijving optie voor auteurs van inhoud
 • Afbeelding delegeren - Informatieweergave die aangeeft aan welk onderdeel de e-mailtaser de beeldverwerking delegeert.

Tabblad Stijlen

De component Email Teaser ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Op deze pagina